Dageraadrit

18 Breduinianen waren er als de kippen bij deze morgen en stapten nog vóór het krieken van de dag op de fiets. De vroege ochtend verheldert de geesten en daarom maakten alle groepen samen er een gezellige Dageraadrit van met véél zon en zonder gedonder (2 lekke banden niet meegerekend). De ochtendstond werd gesmaakt net als de ontbijtkoeken achteraf.

%d bloggers liken dit: